Vanuit overzicht keuzes maken

werkgever
kandidaat

Wie zit er nu echt bij mij aan tafel?

Het is als werkgever best moeilijk om een inschatting van iemand te maken vanuit een sollicitatiegesprek. Je moet het doen met de informatie vanuit het CV en het optreden van de kandidaat. Om iemand goed te kunnen inschatten, heb je meer informatie nodig. Hoe zit die persoon nu echt in elkaar? Waar is hij of zij goed in? Welk soort taken passen het best bij hem of haar? Wanneer hier duidelijkheid over is dan kun je samen met de kandidaat een veel concreter gesprek voeren over de match met een functie of takenpakket.

Behalve dat jij als werkgever tevreden bent met een nieuwe medewerker, is het van groot belang dat je zorgvuldig kijkt of de kandidaat zelf ook enthousiast is. Dat enthousiasme zal groot zijn wanneer het bedrijf en de job goed aansluiten bij het talent en karakter van de kandidaat.

Want een geschikte kandidaat aannemen is een flinke stap, maar dat hij of zij na een jaar goed presteert, het erg naar de zin heeft en blijft …………. is de stap waar het uiteindelijk om draait!

Past deze job bij mij?

Als kandidaat is het moeilijk om een inschatting te maken of een baan bij jou past. Het beste vertrekpunt is om te kijken hoe je zelf in elkaar zit. Wat is jouw talent en jouw karakter? Vanuit deze kennis en zelfbewustzijn kun je veel betere keuzes maken. Bij de keuze van een nieuwe job kun je met dit overzicht samen met een toekomstig werkgever vooraf veel scherper kijken waar je wel en waar je minder past in de functie. Van daaruit kun je samen naar oplossingen en mogelijkheden kijken.

Los van alles geeft onze methode je een prachtige mogelijkheid om kennis te verkrijgen over hoe je in elkaar zit. Je wordt je bewust van wie je bent, wat je wilt en wat bij je past. Jouw rapport geeft je een belangrijk inzicht in wat je niet (jouw talenten) en wat je wel (jouw karakter) kunt veranderen. Met dit inzicht kun je jouw leven beter richting geven en kun je de juiste beslissingen nemen in werk en privé.

Talent en karakter

Wat is het?
Hoe werkt het?
Wat is onze aanpak?
Wat kost het?
Wat is het?

Talent en Karakter is een professioneel persoonlijkheidsonderzoek dat het talent en het karakter van een kandidaat in kaart brengt*. Met de uitkomsten van dit onderzoek kunnen werkgever en kandidaat samen scherp kijken of de talenten en het karakter passen bij een functie in het bedrijf. Van daaruit kun je samen naar knelpunten en mogelijkheden kijken.

* Ons bureau werkt volgens de code van het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen)
Hoe werkt het?

Online wordt door de kandidaat een zeer uitgebreide, afgewogen vragenlijst ingevuld, die uit meerdere onderdelen bestaat. Talent en karakter worden zorgvuldig in kaart gebracht en deze komen in een persoonlijk rapport. Een individuele nabespreking van het rapport door onze consultant met de kandidaat maakt het onderzoek compleet.

Wat is onze aanpak?

Onze aanpak in 5 stappen

1
Aanmelden
Na overleg met het bedrijf sturen wij een opdrachtbevestiging. Ook vragen wij om de gegevens van de kandidaat. Daarna nemen wij alles over.
2
Kandidaat krijgt inlogcode
Via onze uitnodiging met inlogcode kan de kandidaat deelnemen aan het onderzoek.
3
Persoonlijkheidsonderzoek
De kandidaat voert het onderzoek online uit en ontvangt direct daarna zijn of haar rapport.
4
Nabespreking onderzoeksrapport
Onze consultant bespreekt het rapport na met de kandidaat via videobellen.
5
Bedrijf ontvangt onderzoeksrapport
Na akkoord van de kandidaat ontvangt het bedrijf het onderzoeksrapport. Onze consultant belt met het bedrijf om een eventuele toelichting te geven of om vragen te beantwoorden.
Wat kost het?

Een goede bril kost wat, maar je krijgt wel een scherp beeld

Een volledig onderzoek, inclusief een persoonlijk rapport en nabespreking,
kost € 395,—  exclusief 21% BTW.

Waar kun je onzemethode voor gebruiken?

Sollicitatieprocedure
Onze methode geeft naast het CV en gesprekken noodzakelijke informatie over het talent en het karakter van een kandidaat. Dit geeft een solide basis om de juiste beslissing te nemen.

Functioneren medewerker
Wat is het talent en het karakter van een medewerker? Welke taken en verantwoordelijkheden passen daar het beste bij? Wanneer iemand in zijn werk niet goed functioneert, is het de vraag waar de oorzaak ligt. Ligt deze aan de kant van het karakter (motieven en vermogens) dan kan coaching, opleiding of andere ondersteuning een oplossing bieden. Ligt de oorzaak aan de kant van het talent dan heeft coaching en opleiding geen enkele zin. In dit geval is de kans groot dat het gevraagde functioneren niet past bij de aard en aanleg van de persoon. Kortom: de persoon zit niet op de juiste plek!

Opleiding
Een opleiding is alleen geschikt voor extra ontwikkeling van aanwezige Talenten. Opleiden om talenten te verkrijgen die niet aanwezig zijn, heeft geen enkele zin. Je hebt bepaalde talenten of je hebt ze niet…..…en daar kun je niets aan veranderen! Wel kan opleiden helpen om elementen van het karakter verder te ontwikkelen of bij te sturen. Competentie-bijscholing is hier een voorbeeld van.

Doorgroei van medewerkers
Waar liggen de talenten en hoe ziet het karakter er uit? Waar past de medewerker het best? Wat zijn knelpunten en mogelijkheden?

Samenwerking binnen een team
Door inzicht in elkaars talent en karakter komt er meer wederzijds begrip en ontstaan er meer mogelijkheden om goed samen te werken.

Onze methode is niet zomaar een instrument

Het heeft een gedegen theoretische onderbouwing. Hierbij kijken we naar de totale mens, waar biologische, psychische en geestelijke aspecten met elkaar verbonden zijn.

Ik ben zelf verantwoordelijk voor de jarenlange doorontwikkeling van deze methode. Door mijn vakkennis en werkervaring als selectiepsycholoog kan ik garant staan voor de kwaliteit en de werkbaarheid van deze methode.

Vanuit mijn ruime werkervaring met bedrijven, heb ik gezien waar ernstige behoefte aan is: een professionele, betrouwbare methode, die snel te realiseren is, makkelijk werkt en betaalbaar is!

drs Pieter Heiwegen

Waarom is onze methode anders dan anderen?

Op dit moment zijn competentie-onderzoeken erg populair. Competenties kun je zien als de persoonlijke vermogens die iemand in huis heeft om in een bepaalde context juist te kunnen handelen. Het daadwerkelijke gedrag staat hierbij centraal. Competenties zijn echter maar een stukje van de persoonlijkheid. Je kijkt niet naar de totale mens. Vanuit onze visie is dat wel van groot belang. Het is met name van belang om te kijken wat iemand wil en wat bij hem of haar past. Wij vinden dat juist deze laatste twee elementen de doorslag geven bij de motivatie en het daadwerkelijke gedrag van een persoon.

Ook de assessment-center-methode wordt veel gebruikt en deze kan zeer waardevol zijn. Deze methode richt zich meer op de totale persoonlijkheid, maar legt toch vaak ook de nadruk op de beoordeling van onderzochte competenties. Daarnaast is een assessment een methode die veel tijd kost en duur is.

Onze onderzoeksmethode kijkt naar de totale mens. Ons instrument is geen test met normeringen. Het gaat om een onderzoek naar persoonlijke kwaliteiten, waarbij het niet gaat over goed en slecht. Het gaat om: hoe zit je in elkaar, waar ben je goed in en wat past bij je?

Onze methode maakt bewust onderscheid tussen talent en karakter. Dit onderscheid is naar onze mening van cruciaal belang. Talenten zijn aangeboren en je kunt dat niet veranderen. Je hebt ze of je hebt ze niet! Een karakter ontwikkelt zich in de loop van iemands leven en wordt onder invloed van milieu, opvoeding en (leer-)ervaringen gevormd. Een karakter kun je wel veranderen.

Onze aanpak in 5 stappen

1
Aanmelden
Na overleg met het bedrijf sturen wij een opdrachtbevestiging. Ook vragen wij om de gegevens van de kandidaat. Daarna nemen wij alles over.
2
Kandidaat krijgt inlogcode
Via onze uitnodiging met inlogcode kan de kandidaat deelnemen aan het onderzoek.
3
Persoonlijkheidsonderzoek
De kandidaat voert het onderzoek online uit en ontvangt direct daarna zijn of haar rapport.
4
Nabespreking onderzoeksrapport
Onze consultant bespreekt het rapport na met de kandidaat via videobellen.
5
Bedrijf ontvangt onderzoeksrapport
Na akkoord van de kandidaat ontvangt het bedrijf het onderzoeksrapport. Onze consultant belt met het bedrijf om een eventuele toelichting te geven of om vragen te beantwoorden.