Disclaimer

Deze website en het persoonlijkheidsonderzoek van Talent en Karakter is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de inspanning om juiste en up-to-date informatie te verstrekken, is dit geen garantie voor de inhoud, volledigheid, accurate en correcte inhoud van de informatie. Talent en Karakter aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen die voortkomen uit eventuele gebreken in juistheid, volledigheid of het up to date zijn van de op deze website aangeboden informatie.

Deze website bevat links naar andere websites. Talent en Karakter is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de op deze websites aangeboden informatie, producten of diensten.

De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd en mag niet worden vermenigvuldigd, gewijzigd, verwijderd, doorgestuurd, gedistribueerd, gepubliceerd of verspreid zonder toestemming van Talent en Karakter. Wanneer u een artikel of een passage wilt publiceren dan dient u voorafgaand schriftelijk toestemming te vragen aan Talent en Karakter. Bij de publicatie dient de auteur en de bron vermeld te worden.

U mag informatie op deze site wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik of voor strikt intern gebruik.